Algemene ledenvergadering 2019

Op maandag 28 januari vindt de jaarlijkse algemene ledenvergadering plaats in Het Bruisend Hart. Onderstaand tref je de uitnodiging zoals deze huis aan huis is verspreid. Je bent van harte uitgenodigd!

 

Uitnodiging ledenvergadering Oranjevereniging ‘Irene’ Hoornaar

 

Secretariaat:
Corina Veen – den Hartog
ovirene@hotmail.com
www.oranjevereniginghoornaar.nl


Het bestuur van Oranjevereniging Irene nodigt u hierbij uit voor de jaarlijkse ledenvergadering.

Wanneer?                                         maandag 28 januari
Waar?                                               Het Bruisend Hart
in Hoornaar
Tijd?                                                 19.30 uur


Agenda

1. Opening

2. Ingekomen stukken

3. Notulen vorige vergadering 29 januari 2018

4. Jaarverslag van de secretaris

5. Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)

6. Jaarverslag van de penningmeester

7. Verslag kascommissie

8. Benoeming kascommissie

9. Bestuursverkiezing

 

                Aftredend en niet herkiesbaar: Jos Verspui
                Aftredend en herkiesbaar: Arie de Leeuw
                Het bestuur heeft Richard Verspui bereid gevonden de vrijgekomen vacature te vervullen.

(Tegen)kandidaten kunnen tot een half uur voor aanvang van de vergadering worden aangemeld bij de secretaris.

10. Festiviteiten Koningsdag 2019

11. Feestweek 2020

12. Rondvraag

13. Sluiting

Na afloop is er een gezellig samenzijn onder het genot van een hapje en een drankje.

Het bestuur

Tweet, Tweet

Volg ons via Twitter!

  • Mede dankzij de gulle giften van de A.A. de Haan Stichting en Rabobank Alblasserwaard Noord en Oost kijken we uit n… https://t.co/Zqag3jOmgo

    25-04-2019 16:10
  • Voor je het weet is het weer 27 april en dus Koningsdag. We zijn druk met het programma bezig en we denken dat we e… https://t.co/GYmlbZ786n

    15-03-2019 10:51
  • Afgelopen maandag hebben we afscheid genomen van onze penningmeester van de afgelopen 10 jaar! Jos bedankt voor de… https://t.co/gAVnb3Qjlv

    30-01-2019 10:40

Word nu lid van Oranjevereniging Irene! Nu lid worden!