Algemene ledenvergadering 2019

Op maandag 28 januari vindt de jaarlijkse algemene ledenvergadering plaats in Het Bruisend Hart. Onderstaand tref je de uitnodiging zoals deze huis aan huis is verspreid. Je bent van harte uitgenodigd!

 

Uitnodiging ledenvergadering Oranjevereniging ‘Irene’ Hoornaar

 

Secretariaat:
Corina Veen – den Hartog
ovirene@hotmail.com
www.oranjevereniginghoornaar.nl


Het bestuur van Oranjevereniging Irene nodigt u hierbij uit voor de jaarlijkse ledenvergadering.

Wanneer?                                         maandag 28 januari
Waar?                                               Het Bruisend Hart
in Hoornaar
Tijd?                                                 19.30 uur


Agenda

1. Opening

2. Ingekomen stukken

3. Notulen vorige vergadering 29 januari 2018

4. Jaarverslag van de secretaris

5. Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)

6. Jaarverslag van de penningmeester

7. Verslag kascommissie

8. Benoeming kascommissie

9. Bestuursverkiezing

 

                Aftredend en niet herkiesbaar: Jos Verspui
                Aftredend en herkiesbaar: Arie de Leeuw
                Het bestuur heeft Richard Verspui bereid gevonden de vrijgekomen vacature te vervullen.

(Tegen)kandidaten kunnen tot een half uur voor aanvang van de vergadering worden aangemeld bij de secretaris.

10. Festiviteiten Koningsdag 2019

11. Feestweek 2020

12. Rondvraag

13. Sluiting

Na afloop is er een gezellig samenzijn onder het genot van een hapje en een drankje.

Het bestuur

Tweet, Tweet

Volg ons via Twitter!

  • Afgelopen maandag hebben we afscheid genomen van onze penningmeester van de afgelopen 10 jaar! Jos bedankt voor de… https://t.co/gAVnb3Qjlv

    30-01-2019 10:40
  • Nog even na genieten van de lampionnenoptocht? Dat kan met onderstaand filmpje. Met dank aan aRie Bongers. https://t.co/m6lJzLbCtZ

    30-12-2018 15:41
  • Wij hebben weer genoten gisteren en we hopen dat jullie er ook van genoten hebben. Heel graag tot een volgende keer!

    28-04-2018 16:34

Word nu lid van Oranjevereniging Irene! Nu lid worden!