Jaarvergadering

Op maandag 29 januari om 20.00 uur staat de jaarvergadering van Oranjevereniging Irene gepland. De jaarvergadering zal zoals altijd plaats vinden in Het Bruisend Hart in Hoornaar. Alle leden van 18 jaar en ouder zijn hiervoor van harte uitgenodigd. De agenda wordt ook huis aan huis bezorgd in Hoornaar en zal er als volgt uit zien:

1. Opening

2. Ingekomen stukken

3. Notulen vergadering van 31 januari 2017

4. Jaarverslag van de secretaris

5. Jaarverslag van de penningmeester

6. Verslag kascommissie

7. Benoeming kascommissie

8. Pauze

9. Bestuursverkiezing

Aftredend en niet herkiesbaar zijn Anja de Groot en Kees-Jan Boer.
Het bestuur stelt de volgende kandidaten voor: Corina Veen en Folkert Boer

Tegenkandidaten kunnen tot een uur voor de vergadering aangemeld worden bij de secretaris

10. Bespreking festiviteiten Koningsdag 2018

11. Rondvraag

12. Sluiting

 

Wij hopen op een hoge opkomst van onze leden.

Met oranje groet, 

Het bestuur.

Tweet, Tweet

Volg ons via Twitter!

  • Wij hebben weer genoten gisteren en we hopen dat jullie er ook van genoten hebben. Heel graag tot een volgende keer!

    28-04-2018 16:34
  • I posted a new video to Facebook https://t.co/z4qztAjbai

    27-04-2018 20:57
  • De Kindervrijmarkt, het pannenkoek eten en de fiets puzzeltocht zijn in volle gang. Natuurlijk kan iedereen vanaf 7… https://t.co/lr8pwhPmUk

    27-04-2018 13:13

Word nu lid van Oranjevereniging Irene! Nu lid worden!