Jaarvergadering

Op maandag 29 januari om 20.00 uur staat de jaarvergadering van Oranjevereniging Irene gepland. De jaarvergadering zal zoals altijd plaats vinden in Het Bruisend Hart in Hoornaar. Alle leden van 18 jaar en ouder zijn hiervoor van harte uitgenodigd. De agenda wordt ook huis aan huis bezorgd in Hoornaar en zal er als volgt uit zien:

1. Opening

2. Ingekomen stukken

3. Notulen vergadering van 31 januari 2017

4. Jaarverslag van de secretaris

5. Jaarverslag van de penningmeester

6. Verslag kascommissie

7. Benoeming kascommissie

8. Pauze

9. Bestuursverkiezing

Aftredend en niet herkiesbaar zijn Anja de Groot en Kees-Jan Boer.
Het bestuur stelt de volgende kandidaten voor: Corina Veen en Folkert Boer

Tegenkandidaten kunnen tot een uur voor de vergadering aangemeld worden bij de secretaris

10. Bespreking festiviteiten Koningsdag 2018

11. Rondvraag

12. Sluiting

 

Wij hopen op een hoge opkomst van onze leden.

Met oranje groet, 

Het bestuur.

Tweet, Tweet

Volg ons via Twitter!

  • Afgelopen maandag hebben we afscheid genomen van onze penningmeester van de afgelopen 10 jaar! Jos bedankt voor de… https://t.co/gAVnb3Qjlv

    30-01-2019 10:40
  • Nog even na genieten van de lampionnenoptocht? Dat kan met onderstaand filmpje. Met dank aan aRie Bongers. https://t.co/m6lJzLbCtZ

    30-12-2018 15:41
  • Wij hebben weer genoten gisteren en we hopen dat jullie er ook van genoten hebben. Heel graag tot een volgende keer!

    28-04-2018 16:34

Word nu lid van Oranjevereniging Irene! Nu lid worden!