Jaarvergadering

Op maandag 29 januari om 20.00 uur staat de jaarvergadering van Oranjevereniging Irene gepland. De jaarvergadering zal zoals altijd plaats vinden in Het Bruisend Hart in Hoornaar. Alle leden van 18 jaar en ouder zijn hiervoor van harte uitgenodigd. De agenda wordt ook huis aan huis bezorgd in Hoornaar en zal er als volgt uit zien:

1. Opening

2. Ingekomen stukken

3. Notulen vergadering van 31 januari 2017

4. Jaarverslag van de secretaris

5. Jaarverslag van de penningmeester

6. Verslag kascommissie

7. Benoeming kascommissie

8. Pauze

9. Bestuursverkiezing

Aftredend en niet herkiesbaar zijn Anja de Groot en Kees-Jan Boer.
Het bestuur stelt de volgende kandidaten voor: Corina Veen en Folkert Boer

Tegenkandidaten kunnen tot een uur voor de vergadering aangemeld worden bij de secretaris

10. Bespreking festiviteiten Koningsdag 2018

11. Rondvraag

12. Sluiting

 

Wij hopen op een hoge opkomst van onze leden.

Met oranje groet, 

Het bestuur.

Tweet, Tweet

Volg ons via Twitter!

  • Mede dankzij de gulle giften van de A.A. de Haan Stichting en Rabobank Alblasserwaard Noord en Oost kijken we uit n… https://t.co/Zqag3jOmgo

    25-04-2019 16:10
  • Voor je het weet is het weer 27 april en dus Koningsdag. We zijn druk met het programma bezig en we denken dat we e… https://t.co/GYmlbZ786n

    15-03-2019 10:51
  • Afgelopen maandag hebben we afscheid genomen van onze penningmeester van de afgelopen 10 jaar! Jos bedankt voor de… https://t.co/gAVnb3Qjlv

    30-01-2019 10:40

Word nu lid van Oranjevereniging Irene! Nu lid worden!